pic_top pic_top1 pic_top3 pic_top4

"Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới ***** Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới *****Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới *****Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới *****Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới *****"

HY VỌNG NỀN VÕ HỌC DÂN TỘC SỚM ĐƯỢC HỒI SINH

14:38:5025/11/2021
 
Trong những ngày qua Đài Truyền hình Việt Nam liên tiếp đưa tin “Tăng cường xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” theo tinh thần nghị quyết đại hội XIII của Đảng. Tại hội nghị văn hóa toàn quốc, quý vị lãnh đạo Đảng, Chính phủ đã khẳng định: “Văn hóa phải đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị...”. “Văn hóa mất, dân tộc mất”.
 
Hy vọng nền Võ học của dân tộc sẽ sớm được hồi sinh sau thời gian dài bị bỏ quên, chỉ lo phục hưng nền Văn học dân tộc. Trong khi nước ta là một trong rất ít nước trên thế giới từ ngàn xưa đã có cả lịch sử Văn học lẫn lịch sử Võ học song hành tồn tại, phát triển rực rỡ góp phần quan trọng tạo nên lịch sử văn hóa oai hùng, uyên bác mang đậm bản sắc nhân văn cao đẹp và tinh thần thượng võ bất diệt (do vậy đã làm cho văn hóa bị hạn chế).
 
Chú trọng cả “2 chân” Văn học lẫn Võ học sẽ góp phần hun đúc và đào tạo con người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ phát triển toàn diện cả Chí khí - Dũng lực - Trí tuệ - Đạo đức như ông cha ta đã làm trước đây để dựng xây, bảo an đất nước hùng mạnh, vững bền.
 
Phạm Đình Phong - Viện trưởng Viện Nghiên cứu - Phát triển và Quảng bá Võ học Việt Nam
picture

TS Võ học

Phạm Đình Phong

Viện trưởng kiêm Trưởng Ban Quản Trị

picture

ThS - VS Lê Viết Lâm

Phó Trưởng Ban Thường Trực Ban Quản Trị

picture

ThS - VS Lê Thái Anh

Ủy viên Ban Quản Trị

picture

Cử Nhân - HLV

Ngô Đỗ Trường Long

Ủy viên Ban Quản Trị

picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture