pic_top pic_top1 pic_top3 pic_top4

"Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới ***** Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới *****Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới *****Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới *****Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới *****"

Võ lý

GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH YẾU VỀ VÕ LÝ

GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH YẾU VỀ VÕ LÝ

02/02/2020 Võ lý
VÕ LÝ - TRONG HỆ THỐNG VÕ HỌC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM VẬN DỤNG TRIỆT ĐỂ HỌC THUYẾT ÂM – DƯƠNG NGŨ HÀNH CỦA PHƯƠNG ĐÔNG VÀ BINH PHÁP CỦA DÂN TỘC (Trích...
picture

Tiến sĩ Võ học

Phạm Đình Phong

Viện trưởng kiêm Trưởng Ban Quản Trị

picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture