pic_top pic_top1 pic_top3 pic_top4

"Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới ***** Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới *****Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới *****Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới *****Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới *****"

Võ lễ

VÕ LỄ - NỘI DUNG TRỌNG YẾU CỦA VÕ VIỆT

VÕ LỄ - NỘI DUNG TRỌNG YẾU CỦA VÕ VIỆT

06/12/2020 Võ lễ
… Theo các bậc thánh hiền, một trong những phẩm hạnh cao quí nhất để hình thành nên nhân cách sống và tư chất của con người, đó là Lễ. Lễ vừa là phẩm...
ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA VÕ LỄ Ở NƯỚC TA

ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA VÕ LỄ Ở NƯỚC TA

16/01/2019 Võ lễ
ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA VÕ LỄ Ở NƯỚC TA   GIÁO DỤC VÕ LỄ - NỘI DUNG CỰC KỲ QUAN YẾU QUYẾT ĐỊNH NHÂN CÁCH CON NHÀ VÕ, GÓP PHẦN KIẾN TẠO CON NGƯỜI:...
picture

Tiến sĩ Võ học

Phạm Đình Phong

Viện trưởng kiêm Trưởng Ban Quản Trị

picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture