pic_top pic_top1 pic_top3 pic_top4

"Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới ***** Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới *****Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới *****Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới *****Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới *****"

Võ nhạc

VÕ TRỐNG TRẬN TÂY SƠN – HAY CÒN GỌI   VÕ NHẠC TÂY SƠN – THẾ GIỚI CHỈ CÓ MỘT

VÕ TRỐNG TRẬN TÂY SƠN – HAY CÒN GỌI VÕ NHẠC TÂY SƠN – THẾ GIỚI CHỈ CÓ MỘT

25/03/2019 Võ nhạc
VÕ TRỐNG TRẬN TÂY SƠN – HAY CÒN GỌI  VÕ NHẠC TÂY SƠN – THẾ GIỚI CHỈ CÓ MỘT        Theo các tư liệu cổ được phát hiện trong những năm qua, trong...
picture

Tiến sĩ Võ học

Phạm Đình Phong

Viện trưởng kiêm Trưởng Ban Quản Trị

picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture