pic_top pic_top1 pic_top3 pic_top4

"Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới ***** Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới *****Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới *****Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới *****Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới *****"

Lịch sử võ học

 KỶ NIỆM 9 NĂM NGÀY RA ĐỜI CÔNG TRÌNH  SÁCH LỊCH SỬ VÕ HỌC VIỆT NAM (2012 – 2021)

 KỶ NIỆM 9 NĂM NGÀY RA ĐỜI CÔNG TRÌNH SÁCH LỊCH SỬ VÕ HỌC VIỆT NAM (2012 – 2021)

 TỰ HÀO ĐẤT NƯỚC CÓ NỀN VÕ HỌC OAI HÙNG LẪN NỀN VĂN HỌC UYÊN BÁC Sau 4 năm làm Chủ nhiệm Đề tài khoa học đầu tiên cả nước về lĩnh vực Võ Dân...
GIỚI THIỆU WEBSITE “DIỄN ĐÀN VÕ HỌC”

GIỚI THIỆU WEBSITE “DIỄN ĐÀN VÕ HỌC”

VÌ NỀN VÕ HỌC DÂN TỘC HÙNG MẠNH, XỨNG TẦM LỊCH SỬ, VƯƠN XA THẾ GIỚI. NGƯỜI VIỆT NAM HÃY TỰ HÀO, TÔN VINH, ƯU TIÊN HỌC VÕ VIỆT...
NGƯỜI DUY NHẤT TRÊN THẾ GIỚI VIẾT SÁCH LỊCH SỬ VÕ HỌC

NGƯỜI DUY NHẤT TRÊN THẾ GIỚI VIẾT SÁCH LỊCH SỬ VÕ HỌC

Là người tiên phong và duy nhất trên thế giới viết sách lịch sử võ học của một quốc gia, bộ sách Lịch sử Võ học Việt Nam của tác giả Phạm Đình Phong...
NGUỒN GỐC RA ĐỜI VÕ CỔ TRUYỀN DÂN TỘC

NGUỒN GỐC RA ĐỜI VÕ CỔ TRUYỀN DÂN TỘC

15/02/2019 Nguồn gốc
      NGUỒN GỐC RA ĐỜI VÕ CỔ TRUYỀN DÂN TỘC (Trích dẫn trong Công trình nghiên cứu Lịch sử Võ học Việt...
picture

Tiến sĩ Võ học

Phạm Đình Phong

Viện trưởng kiêm Trưởng Ban Quản Trị

picture

Cử Nhân - HLV

Ngô Đỗ Trường Long

Ủy viên Ban Quản Trị

picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture