pic_top pic_top1 pic_top3 pic_top4

"Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới ***** Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới *****Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới *****Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới *****Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới *****"

VIỆN VÕ HỌC VIỆT NAM TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ "THỐNG NHẤT VÕ DÂN TỘC TRÊN TOÀN QUỐC"

09:57:5819/10/2023

Thực hiện chức năng của Viện Nghiên cứu, Phát triển và Quảng bá Võ học Việt Nam được Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.
Chấp hành chủ trương của Chính phủ tại 2 Văn bản do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 10/08/2017 và ngày 25/01/2018 về việc nghiên cứu, bảo tồn, đào tạo, tôn vinh, công nhận, chấn hưng, phát triển Võ học Dân tộc.

Viện Nghiên cứu, Phát triển và Quảng bá Võ học Việt Nam đang gấp rút soạn thảo Đề án nghiên cứu khoa học "Những quy chuẩn thiết yếu của Võ cổ truyền Dân tộc - Một bộ phận quan trọng của nền Võ học Việt Nam", để đệ trình Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thể thao - DL, Cục TDTT tiến tới thống nhất trên phạm vi toàn quốc (Vì đất nước đã thống nhất gần nửa thế kỷ mà Võ của Dân tộc vẫn chưa thống nhất. Trong khi Võ các nước chỉ 15 đến 20 năm đã thống nhất và "bá chủ" TG). Làm cho Võ của nước ta bị phân tán, không tạo được tiếng nói chung mạnh mẽ, đoàn kết để cùng nhau xây dựng, bảo tồn, truyền bá sự nghiệp Võ học phát triển toàn diện, xứng tầm với Lịch sử, nguyện vọng của Cán bộ, Nhân dân và nhanh chóng vươn ra "biển lớn" như các nước có nền Võ học tiên tiến trên Thế giới.
Trước mắt sớm vào được SEA Games, ASIAD, hội nhập Quốc tế...như các nước trong Khu vực, góp phần làm vẻ vang Dân tộc, vinh quang đất nước, hãnh diện con cháu mai sau tiếp bước không mất gốc, bạn bè Quốc tế kính trọng.
Đây là việc quá khó, nên gần 50 năm chưa Cơ quan chức năng nào dám nhận lãnh. Rất mong Chính phủ, các Bộ Ngành ủng hộ.

Phạm Đình Phong - Kỷ Lục Gia Thế giới về Lịch sử Võ học. Viện Trưởng Viện Võ học Việt Nam

picture

Tiến sĩ Võ học

Phạm Đình Phong

Viện trưởng kiêm Trưởng Ban Quản Trị

picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture