pic_top pic_top1 pic_top3 pic_top4

"Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới ***** Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới *****Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới *****Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới *****Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới *****"

Thông tin liên hệ

* là thông tin bắt buộc.
LIÊN HỆ NHẬN QUẢNG CÁO:
Đăng các tin bài, hình ảnh quảng cáo của các Đơn vị, Doanh nghiệp, Môn phái, Võ đường, cá nhân xin liên hệ địa chỉ Viện Võ học Việt Nam. Số 234 - Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Email: phamdinhphong@gmail.com / Số ĐT: 090387 66 99

Giải đáp thắc mắc và gửi tin bài:

Tất cả các tin, bài, hình ảnh, tư liệu và giải đáp thắc mắc xin gửi về địa chỉ Viện Võ học Việt Nam. Số 234 - Nơ Trang Long, Phường 12, Quận  Bình Thạnh, TP.HCM.

Email: phamdinhphong@gmail.com

Liên hệ mua sách Lịch sử Võ học Việt Nam:

Tại Số 234 - Nơ Trang Long, Phường 12, Quận  Bình Thạnh, TP.HCM, và các Nhà Sách lớn ở một số tỉnh, TP trong cả nước.

Email: phamdinhphong@gmail.com

Liên hệ sử dụng tài liệu Võ học, Bài thiệu Cổ, Bài quyền, Binh khí:

Tại Số 234 - Nơ Trang Long, Phường 12, Quận  Bình Thạnh, TP.HCM. 

Email: phamdinhphong@gmail.com

Liên hệ ký gửi, chuyển nhượng hiện vật về Võ học:

Tại Số 234 - Nơ Trang Long, Phường 12, Quận  Bình Thạnh, TP.HCM.

 Email: phamdinhphong@gmail.com

Phòng trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật lịch sử Võ học:

Tại Số 234 - Nơ Trang Long, Phường 12, Quận  Bình Thạnh, TP.HCM. 

Email: phamdinhphong@gmail.com

picture

Tiến sĩ Võ học

Phạm Đình Phong

Viện trưởng kiêm Trưởng Ban Quản Trị

picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture