pic_top pic_top1 pic_top3 pic_top4

"Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới ***** Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới *****Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới *****Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới *****Người Việt Nam hãy tự hào, tôn vinh, ưu tiên học võ Việt Nam ***** Vì nền Võ học Dân tộc hùng mạnh, xứng tầm Lịch sử, vươn xa Thế giới *****"

LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN MÔN PHÁI LAM SƠN VÕ THUẬT ĐẠO LÀ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CỦA VIỆN VÕ HỌC VIỆT NAM

15:51:5211/03/2024
Vừa qua ngày 10/03/2024 tại Quận 12 Tp. Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu - Phát triển và Quảng bá Võ học Việt Nam đã trao quyết định công nhận Môn phái Lam Sơn Võ Thuật Đạo (Lam Sơn 2) là Thành viên chính thức của Viện.
 
Về phía Viện đến dự Lễ có Viện trưởng và các vị trong Hội đồng Viện.
 
Quý vị Đại biểu các Ban, Ngành, Đoàn thể, Trường học của Quận 12 và TP. Hồ Chí Minh
 
Đại Lão Võ sư Nghiêm An Thạch - Chưởng Môn phái từ Pháp về và các vị Lãnh đạo Võ Sư Nguyễn Long Quang - Chấp trưởng tại Việt Nam, Võ sư Hoàng Anh Kiên Cường cùng các Võ sư, HLV, Môn sinh của Môn phái và các Võ sư, HLV, Võ sinh của Môn phái từ Pháp cùng về tham dự Lễ.
 
Sau khi trao Quyết định công nhận, Viện trưởng đã giao nhiệm vụ cho Ban Lãnh đạo Môn Phái triển khai các hoạt động theo tôn chỉ, mục đích trọng yếu về bảo tồn, tôn vinh, truyền dạy, quảng bá, phát triển Võ học nói chung và Võ thuật Dân tộc nói riêng, góp phần gìn giữ truyền thống, lịch sử, tinh hoa Võ học và làm vẻ vang đất nước.
 
Đây là Môn phái lớn, có truyền thống và lịch sử lâu đời, đã đào tạo rất nhiều thế hệ Đại Lão Võ sư, Lão Võ sư, Võ sư...danh tiếng trong nước và ngoài nước.
 
 
picture

Tiến sĩ Võ học

Phạm Đình Phong

Viện trưởng kiêm Trưởng Ban Quản Trị

picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture